1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών

 

"Γεννάδειο"

 

           δραστηριότητες   ●   αρχική σελίδα

 

 ευρωπαϊκά προγράμματα
 διάφορες δραστηριότητες
 εφημερίδα
 περιοδικάε
 θεατρικές παραστάσεις

projets européens

 

2001-2002 Le petit prince en Eurolande

 

Σημείωση: Τα δανεισμένα από τις επίσημες ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσπάσματα που παραθέταμε παλαιότερα σχετικά με  την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κοινά ευρωπαϊκά σύμβολα ευρώ δεν δημοσιεύονται πλέον. Μπορείτε να τα βρείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

 

Τράπεζα της Ελλάδος http://www.bankofgreece.gr/euro/

 

Banque de France – L’ histoire des billets

 

http://www.banque-france.fr/fr/billets/main.htm

 

Inclusion Europe http://www.inclusion-europe.org/

 

http://europa.eu.int/euro/html/

 

Euro Info Centre http://www.eic-npdc.org/

 

http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/index_el.htm

 

http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/index_fr.htm

 

Eur Lex Help http://europa.eu.int/eurlex/el/help.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ευρωπαϊκά προγράμματα  

Αρχική σελίδα Το σχολείο Ιστορικό Δραστηριότητες ΑΕΙ-ΤΕΙ

Διακρίσεις Notre école  Our school    Unsere schule