1ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών

 

"Γεννάδειο"

 

     διακρίσεις    ●   αρχική σελίδα

 

 διακρίσεις
 

δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς

 

 

2005 - 2006

2004 - 2005

2000 - 2001

1999 - 2000

1998 - 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχική σελίδα Το σχολείο Ιστορικό Δραστηριότητες ΑΕΙ-ΤΕΙ  

Διακρίσεις  ●  Notre école    Our school   Unsere schule