Σχολική Βιβλιοθήκη

 

Όταν το 1835 ψηφίσθηκε το Βασιλικό Διάταγμα “Περί συστάσεως βιβλιοθήκης εις έκαστον των δημοσίων σχολείων του κράτους”, το Α’ Γυμνάσιο Αθηνών είχε ήδη τη δική του σχολική βιβλιοθήκη που προερχόταν από τη βιβλιοθήκη του Κεντρικού Σχολείου. Η βιβλιοθήκη του Κεντρικού είχε αρχίσει να οργανώνεται από το 1830 και ένα χρόνο αργότερα απαρτιζόταν από 1018 τόμους, ενώ παράλληλα εμπλουτιζόταν συνεχώς από αγορές, δωρεές αλλά και τη συγκέντρωση βιβλίων και χειρογράφων από ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. 

Το 1832 αυτή η ίδια η βιβλιοθήκη περιλάμβανε 1844 τόμους και το 1835 τμήμα της μεταφέρθηκε, μαζί με το Κεντρικό Σχολείο, στην Αθήνα. Στην πρωτεύουσα, από το 1835 μέχρι το 1841 εξακολουθούσε να αναπτύσσεται στους χώρους όπου στεγαζόταν το Α’ Γυμνάσιο Αθηνών.

Το 1842 πολλά από τα βιβλία της παραπάνω βιβλιοθήκης αποτέλεσαν τον πυρήνα της σημερινής Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Όσοι από τους τόμους παρέμειναν στο Α’ Γυμνάσιο περιήλθαν στην κινητή περιουσία του σχολείου και σήμερα εξακολουθούν, να κοσμούν λόγω της παλαιότητας και της σπουδαιότητάς τους, τη σχολική βιβλιοθήκη του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου / Λυκείου Αθηνών - Γενναδείου. Η ομάδα Βιβλιοθήκης πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα "η ιστορικότητα της βιβλιοθήκης μας" στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του σχολείου (Μάϊος 1996).


Σόνιας Γελαδάκη, Από το Κεντρικό Σχολείο Αιγίνης στο Α΄ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών, στον τόμο "Αι Αθήναι ως εκπαιδευτική πόλις: Από το 19ο στον 20ο αιώνα" , έκδοση Μουσείου Ιστορίας της Παιδείας, 1999

 

t   η ιστορία του σχολείου     

Αρχική σελίδα Το σχολείο Ιστορικό Δραστηριότητες ΑΕΙ-ΤΕΙ

Διακρίσεις Notre école  Our school   Unsere schule