Το Ελληνικό Σχολείο 1837-1829

 

Με την άφιξη του Όθωνα (αρχές του 1833) η Αντιβασιλεία πήρε τα πρώτα μέτρα για την οργάνωση της εκπαίδευσης στον ελληνικό χώρο.

Μετά την εκπόνηση σειράς σχεδίων από διάφορες επιτροπές συγκροτήθηκε τελικά το οργανωτικό πλαίσιο των σχολείων μέσης βαθμίδας.

Στις 31 Δεκεμβρίου / 12 Ιανουαρίου 1837  δημοσιεύθηκε σχετικό Βασιλικό Διάταγμα Περί του κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και Γυμνασίων, σύμφωνα με το οποίο η δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλάμβανε δύο κύκλους σπουδών, το 3ετές Ελληνικό σχολείο και το 4ετές Γυμνάσιο. Στα Ελληνικά σχολεία εγγράφονταν, αρχικά χωρίς και στη συνέχεια με εξετάσεις, μαθητές που είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στα 4τάξια δημοτικά σχολεία, ενώ στα Γυμνάσια φοιτούσαν, κατόπιν εξετάσεων, οι απόφοιτοι των Ελληνικών σχολείων.

Η διάρθρωση αυτή, που δεν ήταν παρά πιστή αντιγραφή της αντίστοιχης βαυαρικής, θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι το 1829, οπότε οι δύο κύκλοι συγχωνεύονται σε ένα 6ετές Γυμνάσιο.


Δαυΐδ Αντωνίου, Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833 11929), Αθήνα, έκδοση Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας  / Γενικής  Γραμματείας  Νέας Γενιάς, 1987.

 

t   η ιστορία του σχολείου     

Αρχική σελίδα Το σχολείο Ιστορικό Δραστηριότητες ΑΕΙ-ΤΕΙ

Διακρίσεις Notre école  Our school   Unsere schule