1ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών

 

"Γεννάδειο"

 

 

 το σχολείο
 ιστορικό
 δραστηριότητες
 Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.  1999 - 2009
 διακρίσεις
 notre école
 our school
 unsere schule
Ενημερώνεστε για τις πρόσφατες δραστηριότητες

και ανακοινώσεις του σχολείου μας

στο ιστολόγιο