Σχολικό Έτος 2013-14

 

Γκαράς Γεώργιος Φυσικός - Διευθυντής 

 

Κουτρουμάνου Ελένη Φυσικός - Υποδιευθύντρια

 

Γρηγορίου Χριστίνα Φιλόλογος

 

Ρεντζέλος Δημήτριος Φιλόλογος
 

Πόλκας Λάμπρος Φιλόλογος

 

Αργυρού Ευσταθία Φιλόλογος

 

Παυλίδου Σοφία Φιλόλογος

 

Ντελλής Αχιλλέας Φιλόλογος

  

Παπαγεωργάκης Δημήτριος Φιλόλογος

 

Λεουτσάκος Ευστάθιος Φιλόλογος

 

Χιωτέλης Νικόλαος Μαθηματικός

 

Κοσπεντάρης Γεώργιος Μαθηματικός

 

Κούστας Κωνσταντίνος Μαθηματικός

 

Καψάλας Νικόλαος Μαθηματικός

 

Δαμιανός Πέτρος Φυσικός

 

Δημητρακοπούλου Καλλιόπη Φυσικός

 

Πέτρου Ευαγγελία Χημικός

 

Κωσταρίδης Παναγιώτης Βιολόγος

 

Μεταξίδης Νικόλαος Οικονομολόγος

 

Πασχαλιώρη Σταματία Νομικός

 

Γιάτας Δημήτριος Πληροφορικός

 

Ζαφείρης Βασίλειος Πληροφορικός

 

Κομνηνού Ιωάννα Θεολόγος
 

Φραγκή Μαρία Γαλλικής Γλώσσας

 

Κάλφα Αιμιλία Αγγλικής Γλώσσας

 

Αθανασίου Αλεξάνδρα Αγγλικής Γλώσσας

 

Κωνσταντόπουλος Δημήτριος Καλλιτεχνικά

 

Γεωργούδη Κάρεν Τζίνα Καλλιτεχνικά

 

Καλφάκη  Μαρία Γυμνάστρια