Σχολικό έτος 2018-2019

 

Γκαράς Γεώργιος Φυσικός - Διευθυντής 

 

Καψάλας Νικόλαος Μαθηματικός - Υποδιευθυντής

 

Ντούλα Όλγα Θεολόγος

  

Ρεντζέλος Δημήτριος Φιλόλογος
 

Σαρίμβεη Ελπινίκη Φιλόλογος

 

Ντούπα Ευαγγελία Φιλόλογος

 

Παυλίδου Σοφία Φιλόλογος

 

Ντελλής Αχιλλέας Φιλόλογος

  

Παπαγεωργάκης Δημήτριος Φιλόλογος

 

Λεουτσάκος Ευστάθιος Φιλόλογος

  

Χιωτέλης Νικόλαος Μαθηματικός

 

Κοσπεντάρης Γεώργιος Μαθηματικός

 

Κούστας Κωνσταντίνος Μαθηματικός 

 

Αγαλοπούλου Ευαγγελία Φυσικός

 

Δημητρακοπούλου Καλλιόπη Φυσικός

 

Βλάσση Μαρία Χημικός

 

Κωσταρίδης Παναγιώτης Βιολόγος

 

Μεταξίδης Νικόλαος Οικονομολόγος

 

Λούντζη Μαριλού Οικονομολόγος 

 

Τεντόμας Λάζαρος Κοινωνιολόγος

  

Κοκολαντωνάκη Ευαγγελία Φυσικής Αγωγής

   

Καψιώτης Χαράλαμπος Αγγλικής Γλώσσας 

 

Γαλάνη Μαρία - Ελευθερία (Μαρίτα) Γαλλικής Γλώσσας

 

Γεωργιλά Μαρία Γαλλικής Γλώσσας

 

Κούβαρη Ελένη Γερμανικής Γλώσσας

  

Πάλλα Ευγενία Καλών Τεχνών

 

Λυμπερτάς Νικόλαος Πληροφορικός

 

Γιάτας Δημήτριος Πληροφορικός