Σχολικό Έτος 2014-15

 

Γκαράς Γεώργιος Φυσικός - Διευθυντής 

 

Κούστας Κωνσταντίνος Μαθηματικός - Υποδιευθυντής

 

Ρεντζέλος Δημήτριος Φιλόλογος
 

Πόλκας Λάμπρος Φιλόλογος

 

Αργυρού Ευσταθία Φιλόλογος

 

Παυλίδου Σοφία Φιλόλογος

 

Ντελλής Αχιλλέας Φιλόλογος

  

Παπαγεωργάκης Δημήτριος Φιλόλογος

 

Λεουτσάκος Ευστάθιος Φιλόλογος

 

Στάση Ειρήνη Φιλόλογος

 

Χιωτέλης Νικόλαος Μαθηματικός

 

Κοσπεντάρης Γεώργιος Μαθηματικός

 

Καψάλας Νικόλαος Μαθηματικός

 

Δαμιανός Πέτρος Φυσικός

 

Δημητρακοπούλου Καλλιόπη Φυσικός

 

Βλάσση Μαρία Χημικός

 

Κωσταρίδης Παναγιώτης Βιολόγος

 

Μεταξίδης Νικόλαος Οικονομολόγος

 

Πασχαλιώρη Σταματία Νομικός

 

Καλφάκη  Μαρία Γυμνάστρια

    

Κομνηνού Ιωάννα Θεολόγος
 

Κάλφα Αιμιλία Αγγλικής Γλώσσας

 

Αθανασίου Αλεξάνδρα Αγγλικής Γλώσσας

 

Γαλάνη Μαρία - Ελευθερία (Μαρίτα) Γαλλικής Γλώσσας

 

Κωνσταντόπουλος Δημήτριος Καλλιτεχνικά


Σιαφάκας Κωνσταντίνος Καλλιτεχνικά

 

Γιάτας Δημήτριος Πληροφορικός