Πρώτη Τάξη

 

 
Σχολικό Έτος 2013 -2014

Α Τετράμηνο

 
Σχολικό Έτος 2012 -2013

 

«Η επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο φυσικό περιβάλλον και την υγεία, μια μελέτη περίπτωσης με χρήση εργαλείων ρομποτικής.»