Δράσεις του 1ου Πειραματικού ΓΕΛ Αθήνας - Γενναδείου

 

 

 

 


«Η τέχνη του λέγειν και του αντιλέγειν στη διδασκαλία της ιστορίας». Σχολικό Έτος 2018-2019. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Ευαγγελία Ντούπα ΠΕ02. 


"Κατακτώντας τον λόγο μέσα από την προσέγγιση της εικόνας και των άλλων μορφών τέχνης ". Σχολικό Έτος 2018-2019. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Ευαγγελία Ντούπα ΠΕ02. 

 


Πειραματική Εφαρμογή Νέων ή Τροποποιημένων Προγραμμάτων Σπουδών. Κλιματική αλλαγή ως Τραγωδία των Κοινών. Σχολικό έτος 2017 - 2018. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί. Γκαράς Γεώργιος ΠΕ04.01, Γιάτας Δημήτριος ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19)


Ανάπτυξη και τεκμηρίωση υλικού για μαθήματα ρομποτικής με εργαλεία ελεύθερου λογισμικού και χαμηλού κόστους (arduino). Σχολικά έτη 2015-2018. Υπεύθυνοι καθηγητές Γιάτας Δημήτρης ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19) και Καψάλας Νικόλαος ΠΕ03. Σύνδεσμος

 


«Η δημιουργική γραφή στη Βιολογία». Σχολικό Έτος 2016-2018. Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Κωσταρίδης Παναγιώτης ΠΕ04.04 


Συμμετοχή ομάδας μαθητών στο πρόγραμμα Astro Pi. Το πρόγραμμα Astro Pi στόχευε στην ανάπτυξη λογισμικού με το εργαλείο Raspberry Pi για την υποθετική βοήθεια σε ένα διαστημικό σταθμό. Σχολικό Έτος 2016-2017. Υπεύθυνος καθηγητής Γιάτας Δημήτρης ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19)


Διδασκαλία των Πολύπλοκων Συστημάτων στο Λύκειο με το λογισμικό προσομοίωσης πολύπλοκων συστημάτων  NetLogo  και την βοήθεια της διερευνητικής μεθόδου. Σχολικά έτη 2014-15, 2015-16. Υπεύθυνος καθηγητής Γκαράς Γεώργιος ΠΕ04.01, συμμετέχοντες καθηγητές Κωσταρίδης Παναγιώτης ΠΕ04.04, Βλάσση Μαρία ΠΕ 04.02, Πασχαλιώρη Σταματία ΠΕ78, Γιάτας Δημήτριος ΠΕ86


Δημιουργία ομάδας μαθητών για συμμετοχή στο διαθεματικό πρόγραμμα F1, που στόχευε στον σχεδιασμό και κατασκευή μοντέλου αυτοκινήτου F1. Σχολικό Έτος 2017-2018. Υπεύθυνος καθηγητής Γιάτας Δημήτρης ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19)


Ετεροπαρατήρηση και αξιολόγηση. Όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Σχολικά έτη 2014-2015 2015-2016. Σύνδεσμος


Πειραματική Εφαρμογή Νέων ή Τροποποιημένων Προγραμμάτων Σπουδών. Διδασκαλία των Πολύπλοκων Συστημάτων στο Λύκειο. Σχολικά έτη 2014-15, 2015-16, 2016 - 2107. Υπεύθυνος καθηγητής Γκαράς Γεώργιος ΠΕ04.01, συμμετέχοντες καθηγητές Κωσταρίδης Παναγιώτης ΠΕ04.04, Βλάσση Μαρία ΠΕ 04.02, Πασχαλιώρη Σταματία ΠΕ78, Γιάτας Δημήτριος ΠΕ86, Πόλκας Λάμπρος ΠΕ02.


Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην χρήση της η-τάξης, της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, 18 ώρες. Σχολικό Έτος 2014-2015. Υπεύθυνος καθηγητής Γιάτας Δημήτρης ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19). Σύνδεσμος 


Μαθητοκεντρικές Δειγματικές διδασκαλίες Πληροφορικής με τον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής. 2014-2018.  Υπεύθυνος καθηγητής Γιάτας Δημήτρης ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19). 


Έρευνα για την κλιματική αλλαγή. Ενδοσχολική έρευνα – κατασκευή online ερωτηματολογίου με τις φόρμες google για την κλιματική αλλαγή και τις προτάσεις για αντιμετώπιση του φαινομένου. Σχολικό Έτος 2013-2014. Υπεύθυνος καθηγητής Γιάτας Δημήτρης ΠΕ19. Σύνδεσμος 


Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών.  Σχολικό Έτος 2013-2014.Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Ιωάννα Κομνηνού ΠΕ01


Αυτοαξιολόγηση Σχολικής μονάδας και Σχέδιο Δράσης. Σχολικό Έτος 2012-2013 έως και 2015 - 2016. Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Γκαράς Γεώργιος ΠΕ04.01


Κατασκευή online ερωτηματολογίου με τις φόρμες google, για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. 2014 (Σύνδεσμος  ενεργός μέχρι 30-5-2014). Υπεύθυνος καθηγητής Γιάτας Δημήτρης ΠΕ19


Εισαγωγή της εφαρμογής DropBox στη διοίκηση της σχολικής μονάδας. Από το Σχ. έτος 2011-2012 συνεχιζόμενο. Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Γκαράς Γεώργιος ΠΕ04.01