Αθλητισμός

 

Ιστολόγιο Φυσικής Αγωγής και αθλητικών δραστηριοτήτων του σχολείου μας.

 

Οκτώβρης 2013 

Δηλώσεις συμμετοχής σε ομάδες μαθητών τριών 1ου ΠΠΓΕΛ - Γεννάδειο 

 

Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων για το 2012-2013