Διδασκαλία

 

Σχολικό Έτος 2013-2014

 

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος Ιστορίας Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου, οι μαθητές Καρυστινού Δήμητρα Β1 και  Παναγόπουλος Νίκος Β3 δίδαξαν τη διδακτική ενότητα Η Αμερικανική Επανάσταση. Ο καθένας επέλεξε διαφορετική μέθοδο. Και οι δύο διδασκαλίες κρίθηκαν από τους συμμαθητές και την εκπαιδευτικό Έφη Αργυρού αρκετά καλές. Είναι σημαντικό ότι οι μαθητές εφάρμοσαν αρκετά από τα στοιχεία της διδασκαλίας του μαθήματος που παρακολούθησαν όλη τη χρονιά. Ενδεικτικά παραθέτουμε εδώ ένα μέρος από την παρουσίαση της Καρυστινού. 

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας, οι μαθητές του τμήματος Α1 παρουσίασαν ένα βιβλίο που διάβασαν τις διακοπές των Χριστουγέννων. Ενδεικτικά παρουσιάζουμε εδώ ένα μέρος της παρουσίασης της Καργάδου Αριάδνης

Έγγραφο1,

Έγγραφο2